Rejestracja Logowanie

O CashBill S.A.

O firmie
CashBill to Spółka Akcyjna utworzona w 2008 r., wcześniej znana od 2001 r. jako Media Systems - twórca internetowego systemu płatności cashbill.pl. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji oraz usług telekomunikacyjnych w oparciu o infrastrukturę GSM.
Dane
CashBill S.A. zarejestrowana jest w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach.
KRS 0000323297
Numer w UKNF IP10/2013
NIP 629-241-08-01
Regon 241048572
Kapitał zakładowy 5 000 000 zł(opłacony w całości)
Struktura organizacyjna

Zarząd pełni rolę zgodnie ze statusem spółki.

W ramach struktur CashBill S.A. wyróżniamy następujące jednostki organizacyjne lub stanowiska:

Jednostka Kontroli Wewnętrznej
jednoska kontroli instytucjonalnej w CashBill S.A.
Komitet Analiz
jednostka doradcza i pomocnicza Zarządu.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
osoba powołana na to stanowisko pełni nadzór nad procesami ochrony danych osobowych
Dział Marketingu i Sprzedaży
dział zajmuje się kontaktem z partnerami, przygotowaniem i wysyłaniem ofert handlowych oraz pozyskiwaniem i obsługą partnerów pod kątem uruchamiania nowych usług.
Dział Administracji i Finansów
dział zajmuje się bieżąca obsługą klienta w zakresie dokumentów rejestrowych, faktur, umów. Dział odpowiada także za grupowanie i przygotowanie zestawów przelewów na podstawie faktur otrzymanych od partnerów.
Dział Techniczny
dział zajmuje się tworzeniem nowych, modyfikacją i rozwojem obecnych aplikacji służących zarówno firmie jak i partnerom czy też klientom końcowym oraz obsługą techniczną partnerów, firmy oraz klientów końcowych. Dział techniczny zapewnia infrastrukturę techniczną firmy i sprawuje nad nią nadzór.
Dział Reklamacji i Obsługi Klienta
do zadań działu należy także obsługa procesu reklamacyjnego firmy.

Wszelkie działania firmy nie zawierające się w w/w opisie powierzane są przez Prezesa Zarządu pracownikom poszczególnych działów po konsultacji z kierownikiem danego działu.

Ład Korporacyjny

CashBill S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż stosuje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej: ZŁK) w całości, z poniższymi zastrzeżeniami.

I. Następujące zasady są stosowane przez Spółkę co do istoty, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj., Spółka stosuje je w zakresie proporcjonalny do skali i charakteru działalności:
ZASADA PRZEDMIOT ZASADY
§ 1 pkt 2 Uregulowanie organizacji instytucji nadzorowanej w dokumentacji wewnętrznej
§ 25 pkt 1 Częstotliwość posiedzeń rady nadzorczej
§ 31 pkt 1 Wprowadzenie polityki informacyjnej
§ 45 i 46 Wprowadzenie systemu kontroli wewnętrznej
§ 49 Status kierownika komórki audytu wewnętrznego
§ 50-52 System zarządzania ryzykiem